Voor wie is stiefgezincoaching?

' Communicatie is de sleutel tot het succes '


Na een scheiding of het overlijden van je partner wordt je op nieuw verliefd. Beide hebben jullie kinderen en jullie besluiten om te gaan samenwonen. Vaak overzien jullie wat dit allemaal voor jullie als gezin zal betekenen. De relaties in een nieuw gezin zijn vaak erg ingewikkeld.

 

Complexe emoties nemen vaak de overhand. Jullie als ouders binnen een gezin hebben vaak een heftige scheiding achter de rug of dragen het pijnlijke verlies van een partner met zich mee. Toegeven dat je het moeilijk vindt en tegen onverwachte situaties aanlopen, vind je vaak moeilijk. Want jullie doen zo je best om jullie nieuwe relatie en nieuwe gezin te laten slagen.

 

Een belangrijke oorzaak is dat mensen die samen met hun gezin een stiefgezin gaan vormen dit gezin het liefst zoveel mogelijk op een gewoon gezin (kerngezin) willen laten lijken, zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant. 

Deze illusie staat echter de ontwikkeling van een gezond stiefgezin in de weg. De wens om een stiefgezin zoveel mogelijk op een kerngezin te laten lijken leveren veel moeilijkheden op en zijn grote valkuilen voor mensen die een stiefgezin starten.

 

Maar liefst 66 procent van de nieuwe gevormde stiefgezinnen valt binnen enkele jaren alweer uiteen.

"Als stiefgezincoach kan ik het juiste gereedschap aanreiken waarmee jullie een succesvol stiefgezin kunnen opbouwen" 

Stiefgezincoach Marjolein