Werkwijze

' In ieder kind schuilt talent '


Het eerste contact

Wanneer jullie contact met mij opnemen zullen wij altijd eerst een oriënterend gesprek hebben, waarin we samen jullie hulpvraag doornemen en bespreken wat ik voor jullie kan betekenen als kindercoach. Wanneer we besluiten samen aan de slag te gaan kunnen wij een afspraak maken voor het intake gesprek. Om de aanmelding definitief te maken ontvang je een aanmeldingsformulier welke je ingevuld terug stuurt.

 

Het intakegesprek

Wanneer we besluiten samen aan de slag te gaan kunnen wij een afspraak maken voor het intake gesprek. Vooraf gaand aan dit gesprek vraag ik jullie om een intake formulier in te vullen. Deze zend ik jullie toe per E-mail en ontvang ik graag ruim voor het intake gesprek retour. 


Het intakegesprek vindt bij voorkeur plaats met beide ouders / verzorgers. Dit kan zowel telefonisch als persoonlijk. Het laatste heeft mijn voorkeur. 

 

Traject

Eerst ga ik met het kind kennismaken en werken aan de vertrouwensband. Ik vind het belangrijk dat het kind zich op zijn of haar gemak voelt, zich kan ontspannen, plezier ervaart in onze samenwerking en na afloop weer met een goed gevoel naar huis gaat.

Tijdens de eerste sessie van het coachtraject ga ik met het kind op zoek naar de hulpvraag en antwoorden, die in het kind zelf zitten.

In de volgende sessies werk ik met het kind toe naar oplossingen. Hierbij maken het kind en ik gebruik van creatieve activiteiten waaronder bijvoorbeeld tekenen, schilderen, kleien, spelen van spellen, gesprekken, (bewegings-)oefeningen, ontspannings- en ademhalingsoefeningen, visualisatieoefeningen en verschillende methodes of ideeën die het kind zelf bedenkt om te doen. Dit omdat de ervaring is dat kinderen op deze manier zich het beste kunnen ontwikkelen in hun talenten, vaardigheden en kennis beter te gebruiken. Ik werk graag vanuit het ideaal dat wij als volwassenen in staat zijn om samen met kinderen problemen om te kunnen zetten in vaardigheden.

Het traject bestaat uit een aantal (meestal uit vijf tot acht) sessies, afhankelijk van de voortgang. Uitbreiding van de sessies verloopt altijd in overleg met de ouders. In de sessies van ongeveer 60 minuten ga ik samen met uw kind spelenderwijs aan de slag met de gestelde doelen.

Tijdens de sessies zijn de ouders niet aanwezig, zo kan ik mij volledig en alleen richten op het kind. Hierdoor hoef ik mijn aandacht niet te verdelen en dit komt het coaching proces ten goede.

Mijn coaching sessies vinden bij voorkeur plaats onder schooltijd. Na een schooldag zitten kinderen meestal 'vol' en is het belangrijk om bij te komen van een drukke intensieve schooldag. Veel kinderen hebben dit echt nodig. Als wij met coaching het kind een stap verder willen helpen is het nodig dat het kind de mogelijkheid krijgt om zich ervoor open te stellen en wat ze ontdekken te laten bezinken. Dit lukt beter als het kind nog ruimte over heeft voor deze nieuwe ontdekkingen. Als het onder schooltijd door omstandigheden soms niet past is het laatste aanvangstijdstip van mijn coaching sessies 16.00 uur. Daarnaast biedt ik ook de mogelijkheid om de coaching sessies op afspraak plaats te laten vinden op de zaterdag.

 

Evaluatie

Omdat vertrouwen tussen mij en jullie kind erg belangrijk is laat ik het over aan het kind wat het met jullie wil delen. Als het kind het wil, vertellen we samen na afloop van de sessie in grote lijnen waar we aan gewerkt hebben. Je kunt er gerust op zijn dat ik, als het in het belang van het kind is, informatie na overleg met jullie deel. Het komt vaak voor dat bij het kind het ontdekte nog even moet indalen waardoor je kind hierover op een later moment wel wil vertellen.

Wanneer jullie kind het gevoel heeft dat het weer op eigen kracht verder kan, ronden we het coachingstraject af. Wij hebben dan samen een eindgesprek en ontvangen jullie eventueel adviezen voor de toekomst.

Indien gewenst kunnen de begeleider(s) tussentijds contact opnemen voor overleg over groei en voortgang van het kind. Soms kan het zinvol zijn om ook contact te hebben met de school van het kind.

Mocht tijdens het volgen van het kindercoachtraject blijken dat het kind andere gespecialiseerde hulp nodig heeft, dan kan ik ouder(s) adviseren een ander traject te volgen. Dat kan een doorverwijzing betekenen naar een arts, psycholoog, enz.