Privacyverklaring & Cookies

Kindercoach Marjolein | Zeewolde


Praktijk | Kindercoach Marjolein | Zeewolde, gevestigd aan Minstreel 39, 3894 CD te Zeewolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.


Contactgegevens

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Kindercoach Marjolein verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Kindercoach Marjolein verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Kindercoach Marjolein verwerkt: | voor- en achternaam | geslacht | geboortedatum | adresgegevens | telefoonnummer | e-mailadres |

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Kindercoach Marjolein verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op per e-mail, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag die kindercoach Marjolein persoonsgegevens verwerkt

Kindercoach Marjolein verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. 

Dit kunnen de volgende doelen zijn:

 •  Het afhandelen van betalingen
 • Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Te informeren over (wijzigingen van) diensten, trainingen en workshops.
 • Een dossier of verslag te kunnen vormen over de cliënt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kindercoach Marjolein neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Kindercoach Marjolein gebruikt de volgende computerprogramma’s of – systemen:

 • Outlook, email-verwerking, met als doel de communicatie te laten verlopen tussen cliënt en hun wettelijke vertegenwoordiging alsmede betrokken hulpverlening waarover een ieder is geïnformeerd. Cliënten ontvangen middels dit systeem e-mails en emailadressen zijn opgeslagen in outlook.
 • Jouwweb, website, beheer website en berichtenverkeer naar marjolein@kindercoachzeewolde.nl vanaf de website.

Bewaartermijn

Kindercoach Marjolein bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • Geslacht minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • Geboortedatum minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • Geboorteplaats minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • Adresgegevens minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • Telefoonnummer minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • E-mailadres minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • Dossieropbouw minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • JouwWeb, website minimaal 5 en maximaal 15 jaar

De reden van deze bewaartermijn is dat dossiers opnieuw geopend kunnen worden binnen de gestelde 5 tot 15 jaar.

Verkoopgegevens

Kindercoach Marjolein deelt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kindercoach Marjolein  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt Kindercoach Marjolein persoonsgegevens alleen aan derden met nadrukkelijke toestemming.

 • Professionals en zorgverleners, doel: overleg mogelijk maken over cliënt
 • Professionals en zorgverleners, doel: mogelijkheid voor verwijzing
 • Huisarts, doel: volledigheid dossier huisarts
 • School, doel: overleg mogelijk maken over cliënt
 • Verklaart administraties , doel: verwerking facturatie en boekhouding

Cookies

Kindercoach Marjolein gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Facebookadvertentie cookies

Met jouw toestemming gebruikt Kindercoach Marjolein, om advertenties beschikbaar te stellen,  cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor u relevante advertenties worden weergegeven. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je‚Äč hier

Social Media

Ik wil het voor u graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.

 • Van de volgende Social Media Platforms heb ik de buttons geplaatst. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:
 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Google Plus

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kindercoach Marjolein en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marjolein@kindercoachzeewolde.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze een kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kindercoach Marjolein  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit persoonsgegevens

Hoe kindercoach Marjolein persoonsgegevens beveiligt

Kindercoach Marjolein neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met kindercoach Marjolein per e-mail

Uw gegevens op www.kindercoachzeewolde.nl

Wanneer u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, u heeft aangemeld voor een gratis online workshop en/of training, een contactformulier heeft ingevuld of een aankoop heeft verricht en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kunt u te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. 

Uw e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard. 

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem.

Daarnaast delen wij gegevens, die we verkregen hebben via het aanvragen van een gratis documentatie/workshop/training, met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken. 

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 04 april 2019

Kindercoach Marjolein behoud zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. Kindercoach Marjolein raadt je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.